PUE to nie tylko bon turystyczny, to kompleksowy e-Urząd

Platforma Usług Elektronicznych ZUS ma już ponad 8 mln użytkowników. Dzięki profilowi na PUE można nie tylko aktywować bon turystyczny. Można też składać wnioski i generować dokumenty z danymi ze swojego konta, m.in.  zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek. A wszystko to bez konieczności wizyty w placówce ZUS. Co jeszcze da nam profil na PUE?

PUE ZUS to kompleksowy e-Urząd, który umożliwia dostęp do danych zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego przez Internet, w każdym miejscu i czasie. Pozwala składać wnioski i otrzymywać odpowiedzi drogą elektroniczną (np. zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne) bez wizyty w urzędzie, co w czasie pandemii jest niezwykle ważne. Płatnicy składek mogą zgłosić nowego pracownika i obsługiwać rozliczenia, ale też utworzyć zaświadczenie o niezaleganiu samodzielnie i przekazać do instytucji, która tego oczekuje.

Ubezpieczeni natomiast mogą obliczyć prognozowaną wysokość emerytury. Mogą również sami tworzyć elektroniczne dokumenty z wybranymi danymi z konta potrzebnymi  np. w banku czy urzędzie. W taki sposób można na przykład utworzyć dokument z informacją o aktualnych zgłoszeniach do ubezpieczeń, wysokości podstawy wymiaru składek, przerwach w pracy, lub członkach rodziny zgłoszonych doubezpieczenia zdrowotnego. Dokument jest potwierdzony elektroniczną pieczęcią ZUS. Przedstawiciel instytucji, w której przedsiębiorca złoży takie samodzielnie przygotowane potwierdzenie może je zweryfikować on-line w udostępnionej przez ZUS wyszukiwarce. potwierdzić autentyczność dokumentu, należy podać te dane, po czym wyświetli się jego zawartość.

Emeryci i renciści oprócz generowania zaświadczeń mogą też złożyć wniosek o zmianę danych. Świadczeniobiorcy mają dostęp do szczegółowych informacji o otrzymanych świadczeniach i mogą sprawdzić swoje zwolnienia lekarskie.

Przez PUE ZUS można także zarezerwować wizytę w placówce na konkretny dzień i godzinę, unikając w ten sposób oczekiwania w kolejce.

Założenie profilu na PUE trwa kilka minut i można to zrobić w każdej chwili. Wystarczy wejść na stronę zus.pl, wybrać sposób rejestracji i wypełnić formularz. Następnie należy ustalić hasło do konta, a na podany w formularzu adres e-mail dostaniemy login. Ze względów bezpieczeństwa trzeba również potwierdzić swoją tożsamość, można to zrobić m.in. za pomocą profilu zaufanego ePUAP, podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego) bądź osobiście w każdej placówce ZUS. Konto na PUE można zarejestrować także poprzez serwis bankowości elektronicznej, na stronie zus.pl znajduje się lista banków, które oferują taką możliwość.


Drukuj