PGE GiEK: blisko 140 litrów krwi oddali pracownicy w pierwszej połowie roku

Tylko w pierwszym półroczu 2021 r. honorowi krwiodawcy z oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE przekazali na rzecz potrzebujących prawie 140 litrów drogocennego leku.

PGE GiEK wspiera cenną ideę honorowego krwiodawstwa wśród swoich pracowników, którzy zrzeszeni są w 5 klubach HDK. Kilkuset pracowników regularnie oddaje krew podczas organizowanych akcji. Przez 6 miesięcy tego roku kluby zorganizowały 10 zbiórek, podczas których regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa otrzymały prawie 140 litrów krwi.

Pierwsze kluby powstały w KWB Bełchatów oraz w Zespole Elektrowni Dolna Odra i oba z sukcesem kontynuują do dziś swoją bezcenną misję. Kluby honorowych dawców krwi działają również w elektrowniach Bełchatów, Turów oraz Opole. Od kilkunastu lat zbiórki krwi organizowane są również w Elektrowni Rybnik.

Szczególnie w czasie pandemii zbiórki są bardzo cenne, ze względu na niskie zapasy krwi w magazynach centrów krwiodawstwa, które mają ograniczone możliwości przeprowadzania akcji poza swoimi placówkami. Pracownicy PGE GiEK wielokrotnie dawali wyraz gotowości do ratowania zdrowia i życia potrzebujących. W ubiegłym roku kluby HDK działające w spółce zorganizowały 19 akcji, podczas których zebrano aż 235 litrów krwi - powiedział Norbert Grudzień, p.o. prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Aktywność krwiodawców PGE GiEK nie ogranicza się jedynie do organizowania czy udziału w zbiórkach krwi. Kluby promują krwiodawstwo wśród pracowników Spółki i lokalnych społeczności, w tym wśród młodzieży. Ponadto współpracują z różnymi organizacjami promującymi zdrowy i bezpieczny tryb życia.


Drukuj